Services

Palvelut

Bioenergialaitosten päivitykset ja palvelut

Bioenergialaitosten päivitykset ja palvelut

Bioenergian tuotannosta on tullut viime vuosina yhä suositumpi uusiutuvan energian lähde. Bioenergialaitokset pystyvät orgaanista materiaalia hyödyntäen tuottamaan tasaista ja luotettavaa energiavirtaa mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Kun nämä laitokset yleistyvät, tarve kehittyneille päivityksille ja palveluille on kasvanut. Tässä artikkelissa käsitellään bioenergialaitosten päivitysten ja palvelujen merkitystä ja korostetaan jatkuvan huollon ja asianmukaisen ylläpidon tarvetta.

Biomass boiler
Biomass boiler

Bioenergialaitosten perusteet

Bioenergialaitokset on suunniteltu muuntamaan orgaanista ainesta, kuten puuhaketta, maatalousjätettä ja lantaa, energiaksi. Prosessissa käytetään anaerobista mädätystä tai kaasutusta materiaalin hajottamiseksi ja palavan biokaasun tuottamiseksi. Tämä biokaasu poltetaan sitten turbiinissa tai moottorissa sähkön, lämmön ja höyryn tuottamiseksi.

Bioenergialaitosten parannuksia ja palveluja harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin parannettujen komponenttien tuoma tehokkuushyöty, laitteiden ja järjestelmien luotettavuus, parannetuista polttoprosesseista saatavat päästövähennyspotentiaalit, parempien seurantalaitteiden ansiosta lisääntyneet turvallisuustoimenpiteet ja optimoidun toiminnan tuomat kustannussäästöt. Valvontalaitteiden päivittäminen voi myös parantaa toiminnanharjoittajan kykyä hallita laitosta tehokkaammin ja varmistaa samalla säännösten noudattaminen. Näiden päivitysten ja palvelujen lisäksi huoltotarpeet olisi arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osat toimivat asianmukaisesti ja parhaalla mahdollisella suorituskyvyllä.

Päivitystyypit: hyötysuhteet & päästöt

Hyötysuhteen parannuksella voidaan lisätä bioenergialaitoksen tuottavuutta ja alentaa sen käyttökustannuksia. Tämä voidaan saavuttaa asentamalla uusia laitteita, parantamalla prosesseja tai muuttamalla resurssien käyttötapaa. Esimerkkejä tehokkuusparannuksista ovat kattiloiden päivittäminen lämpöhäviöiden vähentämiseksi, polttoprosessien optimointi polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja kuluneiden osien vaihtaminen seisokkiaikojen vähentämiseksi.

Savukaasujen päästöjen hallinta on keskeinen osa ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuutta ja suojelua. Niihin voi kuulua pesureiden tai suodattimien lisääminen hiukkasten talteenottoa varten tai päästöjen valvontajärjestelmät, jotka poistavat epäpuhtauksia pakokaasuvirroista. Lisäksi prosessin optimoinnin ja polttoaineiden vaihtamisen kaltaiset toimenpiteet voivat auttaa vähentämään päästöjä tehokkuuden säilyttäen. Parantamalla näitä järjestelmiä bioenergialaitokset voivat minimoida ympäristövaikutuksensa ja saavuttaa samalla paremman energiatehokkuuden.

Winno Energyssä voimme päivittää laitoksia niin, että ne täyttävät keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan direktiivin (MPCD) päästörajat. Suomessa on tullut juuri voimaan PIPO asetus joka noudattaa EU:n MCPD lainsäädäntöä

Juha Junttila, Winno Energy.

Haluatko kuulla lisää?

Tai soita meille!

Miksi Winno Energy?

Suomessa on saatavilla monia teollisten hakekattilalaitosten tarjoajia. Nämä ovat erikoistuneet toimittamaan korkealaatuisia järjestelmiä edistyneellä tekniikalla yrityksille kaikilla toimialoilla.
Parhaat palveluntarjoajat tarjoavat vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua ja asiantuntemusta auttaakseen asiakkaita valitsemaan oikean järjestelmän heidän tarpeisiinsa. Ne varmistavat myös, että jokainen asennus valmistuu tehokkaasti ja täyttää samalla kaikki turvallisuusstandardit ja -määräykset.

Winno Energyllä on monen vuoden kokemus monenlaisten biomassakattilalaitosten suunnittelusta ja toimittamisesta Suomessa ja Euroopassa.

Winno Energy ei ainoastaan toimita kattilalaitoksia eri kokoisina ja muunnelmina, vaan meillä on myös laaja kokemus tällä alalla ja kyky suunnitella ja konfiguroida biokattilalaitoksia, jotka vastaavat vaatimuksiasi ja täyttävät täysin suunnittelustandardit.

Palvelu portfolio

  • Hyötysuhteen parantaminen
  • Automaation päivitykset
  • Etähallinta
  • Savukaasupäästöjen hallinta
  • Toiminta

Ota uusiutuvan energian potentiaali käyttöön nyt! Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus biomassasta ja energiaa jätteestä tuottavasta teollisuudesta - miksi siis odottaa enää?

Napsauta keltaista painiketta tai täytä alla oleva lomake

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!