Services

Palvelut

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Winno Energy Oy
Y-tunnus 3254753-7
Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki
Puh: +358 44985 9051

Yhteyshenkilön yhteystiedot

Toimitusjohtaja Juha Junttila
juha@winnosolutions.com
+358 44985 9051

 

Rekisterin nimi

Winno Energy asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitoon, palveluiden tarjoamiseen ja
kehittämiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä markkinointiviestintään.
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan
ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä
henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin
tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa
kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, kolmannen osapuolen
(ulkopuolisen markkinointi yrityksen) ja mukaan lukien suoramarkkinointi.
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.


Rekisterin tietosisältö

– Perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite
– Tarjouspyyntöön ja/tai tarjoukseen kirjatut tuotetiedot
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
– Tapahtumatiedot
– Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
– Rekisteröidyn itse antamat tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot sekä Winno Energy Oy:n
asiakaspalvelutilanteissa kirjaamat mahdolliset lisätiedot


Tietojen tarve

Tietoja tarvitaan asiakkaille tarjottavan palvelun mahdollistamiseen asiakassuhteen hoitoon
ja ylläpitoon eri kanavissa tapahtuvaan suoramarkkinointiin sekä organisaation oman
toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja seurantaan. Tietoja voidaan käyttää myös tarvittaessa
kolmannen osapuolen esimerkiksi markkinointi kumppanin kanssa.


Tietojen luovutus

Winno Energy Oy luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti
EU:n tai ETA:n sisällä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa
asiakastiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot suojataan huolellisesti sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.
Pääsy tietoihin on rajattu vain niille, joille se on tarpeellista tehtäviensä hoitamiseksi.


Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.


Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, oikaista, poistaa tai rajoittaa itseään koskevia tietoja,
sekä vastustaa käsittelyä ja siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.


Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen
tietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.


Evästekäytännöt

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.
Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja,
joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme
toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita
vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme
paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa
evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa
verkkosivun käytettävyyteen.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.03.2024. Pidätämme oikeuden tehdä
muutoksia tietosuojaselosteeseen.

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!