Winnovatiiviset ratkaisut

Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto

Mikä on yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto (CHP)?

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto
 

Winnon 40KW Kaasutusyksikkömme käyttävät puujätettä polttoaineena, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kaasutustekniikan lyhyt historia

Energian tuottamisprosessi kaasutusmenetelmällä on ollut käytössä yli 180 vuotta.

Varhain hiiltä ja turvetta käytettiin näiden laitosten voimanlähteenä. Alun perin 1800-luvulla kaupunkikaasua valaistukseen ja ruoanlaittoon kehitettiin, se korvattiin sähköllä ja maakaasulla, sitä käytettiin myös masuuneissa, mutta suurempi rooli oli synteettisten kemikaalien tuotannossa, jossa se on ollut käytössä 1920-luvulta lähtien.

Molempien maailmansotien, erityisesti toisen maailmansodan, aikana kaasutuksella tuotetun polttoaineen tarve nousi uudelleen esiin öljypulan vuoksi. Puukaasugeneraattoreita, nimeltään Gasogene tai Gazogène, käytettiin moottoriajoneuvojen voimanlähteenä Euroopassa.

Vuoteen 1945 mennessä oli kuorma-autoja, linja-autoja ja maatalouskoneita, jotka toimivat kaasuttamalla. On arvioitu, että maailmassa oli lähes 9 000 000 ajoneuvoa, jotka käyttivät biomassapohjaista synteesikaasua.

Miksi 40 kW:n laitoksemme kilpailukykyisiä:

 • Voimme käyttää jätepuuta, jonka kosteuspitoisuus on korkeampi, jopa 35% 
 • Jätepuu voi olla heikkolaatuista jätepuuta = alhaisemmat polttoainekustannukset sähkön tuottamiseksi
 • Kaasunpuhdistusjärjestelmämme on vesipohjainen puhdistusjärjestelmä = puhtaampi kaasu ja alhaisemmat käyttökustannukset, kun moottori saa puhdasta kaasua
 • Hinnoittelumme on kilpailukykyinen noin kolmen vuoden takaisinmaksuajalla
 • Toimitus tapahtuu CHP-saarekkeella, joka on alustalle asennettu plug&&play-ratkaisu
 • Käyttökohteet saavat nopeasti tarvittavan lisätehokapasiteetin ilman kalliita sähköverkon laajennuksia
 • Pienentää hiilijalanjälkeä, kun jätepuuta voidaan käyttää arvokkaana polttoaineen lähteenä
 • Meillä on yksi testilaitos käytettävissä ja testaamme mielellämme uudenlaisia polttoaineita kaasutuslaitoksessa. 

Kaasutuslaitoksen tekniset tiedot:

 • Sähköteho: 40KWe
 • Lämpöteho: 80KWth
 • Käyttötuntimäärä: +8000h vuodessa
 • Kokoonpano: Alustaan asennettava yksikkö, jossa on modulaarinen hakevarasto
 • Plug and play -ratkaisu
 • Polttoaine: Jätepuuhake G30-50, jonka kosteuspitoisuus on enintään 35 % josta on erotettu pölypitoinen materiaali

OTA YHTEYTTÄ

energy@winnosolutions.com

GALLERIA