Products

Tuotteet

Pussisuodattimet

Korkealaatuiset pussisuodattimet poistavat kiinteät hiukkaset savukaasuista tehokkaasti ja luotettavasti. Pussisuodattimet toimivat siten, että kaasu virtaa suodatinpussien läpi, ja hiukkaset jäävät pusseihin, jolloin puhdistettu ilma jatkaa eteenpäin.

Pussisuodattimia käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten voimalaitoksissa, metallurgisessa teollisuudessa, kemianteollisuudessa, sementin valmistuksessa ja puunjalostuksessa. Niiden avulla voidaan täyttää tiukat ympäristömääräykset ja parantaa ilmanlaatua. 

Pussisuodattimet voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: polyesterisuodattimet, polypropeenisuodattimet, aramidisuodattimet ja teflonsuodattimet.

Miksi valita pussisuodattimet Winnolta?

Valitsemalla Winno Energyn, saat käyttöösi korkealaatuiset pussisuodattimet, jotka ovat syntyneet yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa ja hyödyntävät vuosikymmenten kokemusta ilmanpuhdistusteknologiasta.

Winno Energyn pussisuodattimien etuja ovat muun muassa korkea suodatustehokkuus, kyky käsitellä suuria ilmavirtoja ja alhaiset käyttökustannukset.

Pussisuodattimet tarjoavat optimaalisen ratkaisun sekä kuiville että kosteille kaasuvirroille, tarjoten korkean suorituskyvyn, luotettavuuden ja energiatehokkuuden teollisuuden tarpeisiin.

PIPO-asetus ja pussisuodattimet – Varmista yrityksesi päästöjen hallinta

IED-asetus (Industrial Emissions Directive, IED) on Euroopan Unionin lainsäädäntö, joka on suunniteltu ehkäisemään ja vähentämään suurista teollisuuslaitoksista ja intensiivisestä karjankasvatuksesta aiheutuvia ympäristösaasteita.

PIPO-asetus (PIPO tulee sanoista ”pienpolttolaitokset”) puolestaan on osa IED -sääntelykokonaisuutta, joka keskittyy erityisesti pienhiukkaspäästöjen hallintaan ja vähentämiseen teollisuuslaitoksissa.

PIPO-asetus on merkittävä tekijä, kun puhutaan teollisuuden päästöjen hallinnasta ja sähkösuodattimien käytöstä.

Asetus koskee yli 50 000 suurta teollisuuslaitosta Euroopassa ja velvoittaa noudattamaan tiukkoja päästörajoituksia sekä käyttämään parhaita käytettävissä olevia tekniikoita päästöjen vähentämiseksi.

Jokaisen teollisuuslaitoksen on hankittava lupa, joka sisältää tarkat ehdot päästöjen hallinnasta ja vähentämisestä.

Näiden lupien ehtojen täyttäminen on usein mahdotonta ilman tehokkaita ja parhaita mahdollisia suodatinjärjestelmiä, kuten pussisuodattimia, jotka poistavat kiinteitä hiukkasia ilmaan pääsevistä kaasuista.

IED-asetuksen viimeisimmät muutokset pyrkivät tehostamaan lupaprosessia, vähentämään hallinnollisia kustannuksia ja parantamaan läpinäkyvyyttä. Uudet säännöt tukevat myös innovaatioita ja auttavat teollisuutta löytämään ja hyödyntämään uusia teknologioita päästöjen vähentämiseksi. Tämä korostaa entisestään pussisuodattimien kaltaisten, tehokkaiden suodatinjärjestelmien merkitystä.

Pussisuodattimet ovat välttämättömiä teollisuuslaitosten päästöjen hallinnassa ja niiden käyttö on olennaista IED-vaatimusten täyttämiseksi.

Siksi ne ovat tärkeä investointi yrityksille, jotka haluavat noudattaa EU ympäristösäädöksiä ja edistää kestävää kehitystä.

Edistykselliset pussisuodattimet – vähemmän päästöjä, enemmän arvoa

Valitsemalla meidät kumppaniksesi, saat käyttöösi paitsi huipputeknologian, myös asiantuntevan tuen ja palvelun, jotka varmistavat suodatinjärjestelmäsi optimaalisen toiminnan. 

Laadukkaiden pussisuodattimien käyttö teollisuudessa tarjoaa useita konkreettisia hyötyjä:

 1. Tehokas hiukkasten poisto ja ympäristöystävällisyys
  Laadukkaat pussisuodattimet poistavat tehokkaasti jopa hyvin pienet hiukkaset savukaasuista, mikä parantaa ilmanlaatua merkittävästi ja vähentää terveydelle haitallisten aineiden päästöjä. Teollisuuslaitosten on noudatettava tiukkoja päästörajoituksia, ja korkealaatuiset, sekä energiatehokkaat pussisuodattimet auttavat täyttämään nämä vaatimukset.

 2. Kustannussäästöt
  Pussisuodattimet ovat usein pitkäikäisiä ja vaativat vain vähäistä huoltoa, mikä vähentää käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä. Tehokas hiukkasten poisto myös vähentää laitteistojen kulumista ja ylläpitokustannuksia.

 3. Parempi työympäristö
  Pussisuodattimien tehokkuus parantaa työympäristön ilmanlaatua, mikä voi vähentää työntekijöiden altistumista haitallisille hiukkasille ja siten parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta.

 4. Joustavuus ja sovellettavuus
  Laadukkaat pussisuodattimet ovat usein modulaarisia ja helposti mukautettavissa erilaisiin teollisiin prosesseihin. Tämä joustavuus tekee niistä ihanteellisia monenlaisiin sovelluksiin.

 5. Kestävyys ja luotettavuus
  Kestävistä materiaaleista valmistetut pussisuodattimet kestävät hyvin kulutusta ja kemiallisia reaktioita, mikä takaa niiden luotettavuuden vaativissakin teollisuusympäristöissä.

 6. Pidempi laitteistojen käyttöikä
  Koska pussisuodattimet vähentävät ilmassa leijuvien hiukkasten määrää, ne auttavat suojaamaan muita laitteistoja ja pidentävät niiden käyttöikää.

 

Ota yhteyttä

Sähkösuodattimissa yhteyshenkilö

Juha Junttila
Managing Director
Tel: +358 44 985 9051

Galleria

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!