PIPO-asetus – Mikä, miksi ja miten noudatat?

PIPO-asetus ja EU:n uudet päästörajoitukset tähtäävät ehkäisemään ilmastonmuutosta, parantamaan ilmanlaatua ja suojelemaan ihmisten terveyttä vähentämällä haitallisia päästöjä. 

Mikä on PIPO-asetus, ja mitä EU:n tulevat säädökset tarkoittavat yrityksellesi? Lue lisää aiheesta ja pysy ajantasalla tarvittavista muutoksista.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mikä on PIPO-asetus?
 • PIPO-asetus ja EU:n säädökset
 • Mitä PIPO-asetus tarkoittaa yrityksellesi?
 • Näin varaudut PIPO-asetukseen?
 • Winno Energy on paras kumppani tulevaisuuden tarpeisiin

Mikä on PIPO-asetus?

PIPO-asetus (PIPO tulee sanoista ”pienpolttolaitokset”) on valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018.

Tämä asetus asettaa ympäristönsuojeluvaatimuksia keskisuurille polttolaitoksille,  joiden polttoaineteho on 1–50 megawattia.

PIPO-asetus kattaa laajan kirjon polttoainetyyppejä ja energiantuotantomenetelmiä, ja sen tavoitteena on rajoittaa erityisesti ilmaan päästettävien saasteiden, kuten typen oksidien (NOx), rikkidioksidin (SO2), ja hiukkasten määriä. Asetuksen soveltaminen edellyttää, että kyseiset laitokset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet päästöjen rajoittamiseksi sallittuihin tasoihin.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että jos omistat tai hallinnoit keskisuuren energiantuotantoyksikön tai -laitoksen, sinun tulee varmistaa, että laitos noudattaa näitä ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Asetuksen taustalla on EU:n laajempi pyrkimys vähentää ympäristön pilaantumista ja torjua ilmastonmuutosta.

 

pipo-asetus

PIPO-asetus ja EU:n säädökset

PIPO-asetuksen ymmärtäminen EU:n laajemmassa sääntelykehyksessä auttaa yrityksiä paitsi noudattamaan lakia, myös tunnistamaan mahdollisia synergioita ja haasteita suhteessa muihin ympäristö- ja ilmastonormeihin.

 • EU:n Ilmastostrategia: PIPO-asetus on osa EU:n laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtyä kohti hiilineutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä.
 • Päästökauppajärjestelmä (ETS): Vaikka pienet lämpölaitokset eivät yleensä kuulu suoraan EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin, asetus linkittyy laajempaan päästöjen vähentämisen tavoitteeseen.
 • Uusiutuvan Energian Direktiivi: PIPO-asetus kannustaa siirtymään puhtaampiin energiamuotoihin, mikä tukee EU:n tavoitetta lisätä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksessa.

 

EU valmistelee pienlämpölaitosten päästöjä rajoittavaa säädöstä kevään 2024 aikana Euroopan parlamentissa. Suomen viranomaiset saattavat joutua päivittämään PIPO-asetusta, jotta se vastaisi EU:n uusia säädöksiä.

Tämän vuoksi nyt on oikea aika investoida uusiin päästöjen puhdistuslaitteisiin.

Jos EU asettaa uusia tai tiukempia päästörajoituksia, PIPO-asetuksen alaisuudessa toimivien laitosten saattaa tarvita tehdä lisätoimenpiteitä päästöjensä vähentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa, prosessien tehostamista tai siirtymistä puhtaampiin polttoaineisiin.

Mitä PIPO-asetus tarkoittaa yrityksellesi?

Lämpölaitoksille PIPO-asetus merkitsee tarvetta investoida uusiin puhdistusteknologioihin, kuten pussi- ja sähkösuodattimiin, tai jopa harkita uusien, modernien laitosten rakentamista.

Vaikka investoinnit voivat olla merkittäviä – puhutaan sadoista tuhansista euroista jopa miljooniin – ne ovat välttämättömiä EU:n asettamien päästörajoitusten noudattamiseksi.

Investoinnit päästöjen vähentämiseen voivat tuntua aluksi raskailta, mutta ne tarjoavat myös tilaisuuden parantaa laitoksen tehokkuutta, vähentää käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä ja vahvistaa yrityksen ympäristövastuullista imagoa.

PIPO-asetuksen voimaantulo tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille lämpölaitoksille. 

Laitosten on saatettava toimintansa sopusointuun uusien vaatimusten kanssa, mikä voi vaatia prosessien uudelleenjärjestelyä tai uusien polttoaineiden käyttöönottoa.

Aloita valmistautuminen mahdollisimman varhain. Tämä antaa enemmän aikaa tutkia vaihtoehtoja, suunnitella investointeja ja välttää kiireen aiheuttamat lisäkustannukset.

Tutki mahdollisuuksia saada rahoitusta tai taloudellista tukea investoinneillesi. EU ja jäsenvaltiot tarjoavat usein tukia ympäristöystävällisiin investointeihin.

PIPO-asetuksen myötä tulevat muutokset ovat väistämättömiä, mutta niiden ei tarvitse olla pelkästään kustannuserä. Oikein käsiteltyinä, ne voivat tarjota tilaisuuden uudistaa yrityksen toimintaa, parantaa kilpailukykyä ja edistää kestävää kehitystä.

Näin varaudut PIPO-asetukseen

PIPO-asetuksen konkreettinen merkitys ja vaikutus riippuvat monista tekijöistä, kuten laitoksen koosta, sijainnista, käytetyistä polttoaineista ja nykyisistä päästötasoista.

Asetuksen noudattaminen edellyttää useita suunniteltuja ja toteutettuja toimenpiteitä. Tässä on yleiskatsaus keskeisistä vaiheista ja toimenpiteistä, joita voit tehdä:

1. Päästöjen Mittaus ja Arviointi

Aloita määrittämällä lämpölaitoksesi nykyiset hiukkaspäästötasot. Tämä antaa perustan, minkä avulla arvioida, kuinka paljon päästöjä on vähennettävä asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

2. Vaatimusten Ymmärtäminen

Varmista, että ymmärrät PIPO-asetuksen vaatimukset, kuten sallitut päästörajat ja määräajat. EU:n ja kansalliset viranomaiset tarjoavat ohjeistusta ja resursseja, jotka voivat auttaa tässä.

3. Teknologian ja polttoaineiden tarkastelu

Selvitä, mitkä saatavilla olevat teknologiat, esimerkiksi erilaiset suodattimet ja savukaasujen käsittelyjärjestelmät, voivat tehokkaasti vähentää päästöjä.

Arvioi mahdollisuutta siirtyä puhtaampiin polttoaineisiin tai tehostaa nykyisen polttoaineen käyttöä vähentääksesi päästöjä.

4. Investointi- ja Kustannussuunnittelu

Laske tarvittavien päivitysten tai uusien laitteistojen kustannukset. Huomioi myös mahdolliset käyttökustannussäästöt ja tuet.

Tutustu saatavilla oleviin rahoitusvaihtoehtoihin ja tukiin, joita EU tai kansalliset viranomaiset voivat tarjota ympäristöystävällisten investointien tukemiseksi.

5. Suunnittele ja Toteuta Toimenpiteet

Aseta realistiset aikataulut teknologiapäivityksille ja mahdollisille polttoainemuutoksille. Varmista, että suunnitelmassa otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset laitoksen toimintaan.

Toteutettuasi tarvittavat muutokset, seuraa niiden vaikutusta päästötasoihin varmistaaksesi, että täytät asetuksen vaatimukset.

6. Raportointi ja Yhteistyö Viranomaisten Kanssa

Pidä kirjaa kaikista suoritetuista toimenpiteistä ja päästömittauksista. Tämä on tärkeää sekä oman seurannan että viranomaisten vaatiman raportoinnin kannalta.

Varmista, että raportoit säännöllisesti päästötasot ja toteutetut toimenpiteet asianomaisille viranomaisille.

Noudattamalla näitä vaiheita voit varmistaa, että lämpölaitoksesi pysyy EU:n ja kansallisten säädösten mukaisena, samalla kun edistät ympäristönsuojelua ja mahdollisesti parannat laitoksesi taloudellista tehokkuutta.

Winno Energy on paras kumppani tulevaisuuden tarpeisiin

Me Winno Energyllä autamme mielellämme lämpölaitostasi tekemään tarvittavat muutokset ja saamaan investoinnilla myös merkittäviä hyötyjä. 

Valitsemalla meidät kumppaniksesi, saat käyttöösi Save Energyn huippuluokan sähkösuodattimet, sekä asiantuntevan tuen ja palvelun, jotka varmistavat suodatinjärjestelmäsi optimaalisen toiminnan. 

Save Energyn sähkösuodattimet ovat erinomainen valinta, sillä niissä on:

 • Korkea suodatustehokkuus: Poistavat jopa 99% hiukkasista savukaasuista, täyttävät ympäristövaatimukset, pitävät päästöt alhaisina ja suojelevat ympäristöä.
 • Erikoistuneet ratkaisut: Valitsemalla joko märän tai kuivan suodattimen voit valita ratkaisun, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan prosessisi vaatimuksiin, olipa kyseessä sitten korkea kosteus tai kuivat kaasuvirrat.
 • Alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset: Suodattimet on suunniteltu minimoimaan käyttö- ja ylläpitokustannukset. Tehokas suodatusprosessi ja helppo huollettavuus tarkoittavat, että saat enemmän arvoa investoinnillesi pitkällä aikavälillä.
 • Energiatehokkuus: Edistyksellinen energianhallinta ja suunnittelu takaavat, että suodattimet kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa.
 • Korkea saatavuus: Noin 99% saatavuus, mikä tarkoittaa vähäistä seisokkiaikaa.
 • Pitkä käyttöikä: Korkealaatuisten materiaalien ja edistyksellisen suunnittelun ansiosta suodattimet kestävät teollisuuden vaativissa olosuhteissa vuosien ajan.

About author

Juha Junttila, Winno Energy.

Juha Junttila

Juha is a Managing Director in Winno Energy and has a long history in bioenergy field.

Feel free to connect::
+358 44 985 9051 juha@winnosolutions.com

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!