Puuhake hinta – Mistä se muodostuu ja paljonko maksaa?

Puuhake hinta – Mistä se oikeastaan muodostuu?

Puuhake on houkutteleva vaihtoehto energiantuotantoon ja lämmitykseen, koska se on uusiutuva, kotimainen ja ympäristöystävällinen raaka-aine, joka auttaa mm. vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Paljonko puuhake sitten oikeastaan maksaa, ja mistä hinta muodostuu?

Lue kaikki puuhakkeesta ja sen hinnasta, ja tee ympäristöystävällinen valinta!

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

  • Mitä on puuhake?
  • Miten puuhaketta käytetään Suomessa?
  • Puuhake hinta – mistä se muodostuu?
  • Puuhake hinta – Paljonko se maksaa keskimäärin?
  • Puuhake hinta – Winno Energy on edullinen ja paras kumppani energiatehokkuuteen 

puuhake hinta, puuhake

Mitä on puuhake?

Puuhake on murskattua tai hakattua puuta, joka toimii erinomaisena polttoaineena lämmitykseen ja energiantuotantoon. Puuhake voi olla peräisin esimerkiksi metsistä, hakkuutähteistä, kannoista tai muusta puujätteestä. Hakkeen tuotannolla on valtava vaikutus työllisyyteen Suomessa

Hake on siis metsästä saatavaa, kotimaista, uusiutuvaa ja puhdasta raaka-ainetta – bioenergiaa.

Puuhake on erityisen hyvä vaihtoehto, koska se on uusiutuva ja kotimainen raaka-aine, joka tarjoaa puhdasta bioenergiaa. Samalla se auttaa meitä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja vähentämään kasvihuonepäästöjä.

Miten puuhaketta käytetään Suomessa?

Puuhake on Suomessa laajasti käytetty ja suosittu energianlähde sekä yksityishenkilöiden että yritysten tasolla. Se on erityisen yleinen lämmityksen ja energiantuotannon alalla. 

Puuhaketta käytetään mm. seuraavilla tavoilla:

Lämmitys: Puuhaketta käytetään laajalti kotien, teollisuusrakennusten ja julkisten tilojen lämmitykseen. Se voi toimia polttoaineena puulämmityskattiloissa, jotka tuottavat lämpöä vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kautta. Puuhake on suosittu vaihtoehto perinteiselle öljy- ja kaasulämmitykselle, koska se on ympäristöystävällisempi ja usein kustannustehokkaampi.

Sähköntuotanto: Puuhaketta käytetään myös sähköntuotantoon bioenergialaitoksissa ja voimalaitoksissa. Biomassasta, kuten puuhakkeesta, tuotettu sähkö on uusiutuvaa ja auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kaukolämpö: Monissa kaukolämpölaitoksissa puuhaketta hyödynnetään lämpöenergian tuottamiseen, joka jaetaan laajalle alueelle lämpimänä kaukolämpönä. Tämä on ympäristöystävällinen tapa tarjota lämpöä kaupungeille ja taajamille.

Teollisuusprosessit: Joillakin teollisuudenaloilla, kuten sellu- ja paperiteollisuudessa, puuhaketta käytetään osana tuotantoprosesseja. Se voi toimia paitsi energianlähteenä myös raaka-aineena tietyissä prosesseissa.

Biokaasun tuotanto: Puuhaketta voidaan käyttää biokaasun tuotannossa anaerobisen mädätyksen kautta. Tällä tavalla saadaan biokaasua, jota voidaan käyttää energianlähteenä sähkön ja lämmön tuotantoon.

Maatalous ja maanparannus: Puuhaketta voidaan käyttää maanparannusaineena ja katteena maataloudessa. Se auttaa säilyttämään kosteutta, estämään rikkakasvien kasvua ja parantamaan maan rakennetta.

Biopolttoaineiden tuotanto: Puuhaketta voidaan jalostaa biopolttoaineiksi, kuten puupelleteiksi tai briketeiksi, joita voidaan käyttää lämmityksessä ja ajoneuvojen polttoaineena.

Puuhake hinta – mistä se muodostuu?

Puuhakkeen hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten raaka-aineen saatavuus ja laatu. Mitä enemmän puuta alueellasi on saatavilla, sitä todennäköisemmin puuhake on edullisempaa. Hakkeen laatu voi vaihdella sen mukaan, miten se on tuotettu ja valmisteltu. Korkealaatuinen puuhake, joka on puhdasta ja kuivaa, on usein kalliimpaa halutumpaa kuin kosteampi hake, jossa on vähemmän energiaa.

Puuhakkeen käyttöön tarvittava tekniikka ja laitteisto vaikuttavat myös hintaan, samoin käsittely- ja kuljetuskulut, jotka voivat vaihdella paljonkin riippuen sijainnistasi ja välimatkasta polttolaitoksen, sekä puunhankintapaikan ja loppukäyttäjän välillä. Ympäristömääräykset ja puhdistus- ja päästövaatimukset voivat vaikuttaa puuhakkeen käsittelykustannuksiin ja siten loppuhintaan. 

Lisäksi vuodenajalla on merkitystä, sillä esimerkiksi talvi nostaa lämmityspolttoaineiden kysyntää ja tarvetta, mikä puolestaan nostaa yleensä myös puuhakkeen hintaa.

Lue kaikki hakelämmityksestä ja sen hinnasta >>

Puuhake hinta – Paljonko se maksaa keskimäärin?

Puuhakkeelle ei voi sanoa yhtä tiettyä hintaa, sillä hinta muodostuu aina yllä mainittujen tekijöiden perusteella, ja voi vaihdella paljonkin. 

Keskimäärin puuhakkeen hinta voi vaihdella yleensä noin 20-40 euroa per megawattitunti (MWh) eli noin 2-4 senttiä per kilowattitunti (kWh). Tämä on vain yksi suuntaa-antava hinta, ja todellinen hinta puuhakkeelle voi olla korkeampi tai matalampi aiemmin mainituista tekijöistä riippuen. 

Yleisesti ottaen puuhake on edullisempi polttoaine verrattuna moniin muihin lämmitys- ja energiantuotantovaihtoehtoihin, kuten öljyyn tai kaasuun.

Jos puuhakkeen hinta mietityttää, voit aina olla yhteydessä ammattilaiseen, joka osaa auttaa sinua!

Bioenergialaitos Winno Energyltä.

Puuhake hinta – Winno Energy on edullinen ja paras kumppani energiatehokkuuteen

Me Winno Energyllä olemme erikoistuneet uusiutuviin energiaratkaisuihin, erityisesti bioenergiaan ja puuhakkeeseen liittyviin teknologioihin. 

Toimitamme ja asennamme puuhaketta käyttävät bioenergialaitokset, ja autamme sinua optimoimaan puuhakkeen kuljetuksen ja syötön kattiloihin ja voimalaitoksiin tankopurkaimien ja automaatioiden avulla. 

Huolehdimme lisäksi bioenergialaitosten kunnosta ja tehokkuudesta, sekä autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan puuhakkeeseen perustuvia energiaratkaisuja – kuten kattila- tai kaukolämpölaitoksen!

Me pyrimme edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Autamme mielellämme myös sinun yritystäsi tai organisaatiotasi hyödyntämään puuhaketta energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kun mietit puuhakkeen hintaa tai sen käyttöä energialähteenä, ota yhteyttä meihin. Autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun tarpeisiisi ja varmistamme, että saat kilpailukykyisen hinnan laadukkaasta puuhakkeesta!About author

Juha Junttila, Winno Energy.

Juha Junttila

Juha is a Managing Director in Winno Energy and has a long history in bioenergy field.

Feel free to connect::
+358 44 985 9051 juha@winnosolutions.com

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!