Services

Palvelut

Teollisuuden kunnossapito ja huolto – Kirkkonummi

Teollisuuden kunnossapito ja huolto

Onko yrityksellänne tarpeita teollisuuden kunnossapidon, korjauksien huollon suhteen? Oletteko hakemassa uutta luotettavaa kumppania Kirkkonummella? Winno Energyllä pidämme teollisuudet tuotannon ja prosessit pyörimässä. Olemme valmiita päivystämään, auttamaan, huoltamaan, korjaamaan ja päivittämään automaatiota. Hätä- ja vikakeikat hoituvat kauttamme Kirkkonummella nopeasti ja ammattimaisesti. Pääasiassa olemme olleet energiateollisuuden projekteissa, mutta voimme auttaa myös valmistavan teollisuuden tarpeissa. Ota yhteyttä nyt, niin otamme kopin kunnossapitotarpeestanne saman tien!

teollisuuden huolto ja kunnossapito

Mitä teollisuuden kunnossapito ja huolto -palvelumme sisältää?

Päivystämme

Olemme valmiina auttamaan 24/7.

Huollamme

Rutiinihuollot tehdään asiantuntemuksella.

Korjaamme

Vikatilanteissa olemme nopeasti paikalla.

Päivitämme automaatiota

Autamme pitämään järjestelmänne ajan tasalla.

Hätä- ja vikakeikat

Hoituvat nopeasti kauttamme ympäri Suomen.

Nopea vasteaika teollisuuden kunnossapidon kiire- ja hätätilanteissa!

Tarvitsettepa apua nyt tai huomenna, olemme aina valmiita tulemaan avuksenne. Ota vain yhteyttä, saat meistä parhaan kunnossapitokumppanin ja me pidämme huolen lopusta!

Miksi tarvitsette Winno Energyn kumppaniksenne teollisuuden kunnossapitoon ja huoltoon?

Teollisuuden kunnossapito nähdään usein pakollisena pahana, eikä osana tuotantoprosessia. Tämä johtaa siihen, että kunnossapitoa laiminlyödään, mikä aiheuttaa turhia tuotantokatkoksia. Hyvä kunnossapitokumppani huolehtii, että kunnossapito toimii ja ongelmat saadaan hoidettua ennakoivasti ajallaan.

Teollisuuden kunnossapitoalalla taas tyypillinen ongelma on, että luonanne käydään monta kertaa, mutta asioita ei hoideta kerralla kuntoon. Tämäkin johtaa pahimmillaan siihen, että tuotanto voi olla keskeytynyt ja se taas maksaa rahaa. Winno Energyllä olemme nopeasti paikalla ja hoidamme asiat kerralla kuntoon. Kauttamme saat etävalvonta- ja automaatiojärjestelmän, jolla laitteenne voidaan saattaa moderneiksi.

Teollisuuden kunnossapito ei ole meille pakollinen paha, vaan osa elintärkeää tuotantoprosessia. Jotta tuotanto voidaan turvata ja se pyörii, on hyvä olla kumppani, joka on auttamassa ja kehittämässä teollisuuden järjestelmiä.

Hyvänä
kunnossapitokumppaninanne:

  • Turvaamme tuotantonne
  • Huolehdimme, että ongelmat ratkaistaan ennakoidusti ajallaan
  • Tarjoamme monipuolisen järjestelmäosaamisen
  • Käytössämme on alan parhaat tuotteet ja ratkaisut

Mitä teollisuuden kunnossapito ja huolto -palvelu maksaa Kirkkonummella?

Kaikki kunnossapitokohteet ovat erilaisia, joten minkäänlaisia hinta-arvioita on mahdoton antaa.

Kysy kustannustehokas ja kilpailukykyinen tarjous meiltä jo tänään!

Juha Junttila, Winno Energy.

Bioenergialaitosten perusteet

Bioenergialaitokset on suunniteltu muuntamaan orgaanista ainesta, kuten puuhaketta, maatalousjätettä ja lantaa, energiaksi. Prosessissa käytetään anaerobista mädätystä tai kaasutusta materiaalin hajottamiseksi ja palavan biokaasun tuottamiseksi. Tämä biokaasu poltetaan sitten turbiinissa tai moottorissa sähkön, lämmön ja höyryn tuottamiseksi.

Bioenergialaitosten parannuksia ja palveluja harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin parannettujen komponenttien tuoma tehokkuushyöty, laitteiden ja järjestelmien luotettavuus, parannetuista polttoprosesseista saatavat päästövähennyspotentiaalit, parempien seurantalaitteiden ansiosta lisääntyneet turvallisuustoimenpiteet ja optimoidun toiminnan tuomat kustannussäästöt. Valvontalaitteiden päivittäminen voi myös parantaa toiminnanharjoittajan kykyä hallita laitosta tehokkaammin ja varmistaa samalla säännösten noudattaminen. Näiden päivitysten ja palvelujen lisäksi huoltotarpeet olisi arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osat toimivat asianmukaisesti ja parhaalla mahdollisella suorituskyvyllä.

Päivitystyypit: Hyötysuhteet ja päästöt

Hyötysuhteen parannuksella voidaan lisätä bioenergialaitoksen tuottavuutta ja alentaa sen käyttökustannuksia. Tämä voidaan saavuttaa asentamalla uusia laitteita, parantamalla prosesseja tai muuttamalla resurssien käyttötapaa. Esimerkkejä tehokkuusparannuksista ovat kattiloiden päivittäminen lämpöhäviöiden vähentämiseksi, polttoprosessien optimointi polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja kuluneiden osien vaihtaminen seisokkiaikojen vähentämiseksi.

Savukaasujen päästöjen hallinta on keskeinen osa ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuutta ja suojelua. Niihin voi kuulua pesureiden tai suodattimien lisääminen hiukkasten talteenottoa varten tai päästöjen valvontajärjestelmät, jotka poistavat epäpuhtauksia pakokaasuvirroista. Lisäksi prosessin optimoinnin ja polttoaineiden vaihtamisen kaltaiset toimenpiteet voivat auttaa vähentämään päästöjä tehokkuuden säilyttäen. Parantamalla näitä järjestelmiä bioenergialaitokset voivat minimoida ympäristövaikutuksensa ja saavuttaa samalla paremman energiatehokkuuden.

Winno Energyssä voimme päivittää laitoksia niin, että ne täyttävät keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan direktiivin (MPCD) päästörajat. Suomessa on tullut juuri voimaan PIPO asetus joka noudattaa EU:n MCPD lainsäädäntöä

Valitse Suomen paras teollisuuden kunnossapitokumppani

1. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Me tulemme paikan päälle.

2. Kartoitus

Tilanteenne kartoitetaan huolellisesti.

3. Ratkaisun tarjoaminen

Tarjoamme tilanteeseen sopivan ratkaisun sekä annamme kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan tarjouksen.

4. Toteutus

Toteutamme ratkaisun yhdessä valitulla tavalla.

5. Luovutus

Kohde luovutetaan jälleen käyttöönne.

Lähdetään tekemään energiasäästöjä nyt! Winno Energy auttaa bioenergiaprojekteissa.

Napsauta mustaa painiketta tai täytä alla oleva lomake:

Teollisuuden kunnossapito ja huolto kätevästi Winno Energyltä

Kaikki kunnossapitokohteet ovat erilaisia, joten minkäänlaisia hinta-arvioita on mahdoton antaa.

Kysy kustannustehokas ja kilpailukykyinen tarjous meiltä jo tänään!

Maximize the Efficiency of Your Industrial Biomass Boiler

Download Free Guide below!